Tag "outsourcing"

 • TCO en verborgen kosten

  31-12-2011. Om de financiële consequenties van keuzes binnen de ICT te kunnen overzien is het van groot belang om eerst inzicht te hebben in de totale ICT kosten. Het is daarbij van belang dat alle kosten inzichtelijk zijn. Het valt echter niet mee om alle kosten boven water te halen zeker omdat diverse ICT gerelateerde kosten weggestopt en daarmee verborgen zijn.

  Total Cost of OwnershipEen term die gehanteerd wordt om het geheel aan kosten aan te geven is: ‘Total Cost of Ownership’. Een term die dateert uit de jaren 20 van de vorige eeuw en is ontstaan met de opkomst van massaproductie in de industrie. In de ICT is deze term in de jaren 80 geïntroduceerd met de opkomst van grootschalige inzet van de PC’s en daarmee gepaard gaande enorme versnippering en decentralisatie van systemen en daarmee kosten.

  Functioneel beheer
  Onder TCO vallen alle ICT gerelateerde kosten. Ook personeelskosten valt hier onder. Sommige van deze kosten vallen bij veel organisaties niet onder het ICT budget maar zijn wel volledig gerelateerd aan de ICT. Zo vallen de Functioneel beheerders vaak onder de business terwijl hun werkzaamheden volledig toegespitst zijn om de ICT aan te laten sluiten op de behoefte van de gebruiker. Nu willen wij geen pleidooi houden om deze functionarissen onder te brengen bij ICT maar hun kosten dienen wel opgenomen te worden bij de ICT kosten om zo een volledig plaatje te krijgen.

  Zo zijn er voorbeelden waarbij een deel van de ICT geoutsourced is naar het buitenland omdat hiermee de ICT kosten omlaag gaan. De afstand-, cultuur- en communictieproblemen worden daarbij opgevangen door extra functioneel beheerders in te zetten. Deze vallen echter binnen het budget van de business. Bij een kostenvergelijk moeten deze extra kosten wel meegenomen worden in het totaal. (more…)

  m4s0n501
  continue reading
 • Een Kerstverhaal 2011

  De harde wind joeg de regen met striemen tegen de ramen. Geen tijd om buiten te zijn. Maar ook binnen was het verre van behaaglijk. Van een gezellige kerstsfeer was geen sprake terwijl het toch kerstavond was. Het eerste crisisjaar werd nog redelijk goed doorstaan. Daarna kwamen er klanten met betalingsproblemen. Gevolg, de aandeelhouders drongen steeds sterker aan op bezuinigingen. In het begin lukte dit nog wel door het schrappen van luxe maar het laatste jaar werd een deel van de medewerkers overbodig en moest afscheid van hen genomen worden.

  Het heeft hem in korte tijd een bitter man gemaakt. Vorige week heeft de afdeling Planning nog geprobeerd om een kerstsfeer te creëren met kaarsen, versierselen en een kleine kerstboom. In een vlaag van woede om zoveel verspilling heeft hij persoonlijk alles van de muur getrokken en weggegooid. ‘Hoe halen ze het in hun onnozele hoofden om hier geld aan te besteden’: riep hij over de afdeling. Direct gevolgd email voor het hele bedrijf : GEEN KERST DIT JAAR!

  (more…)

  continue reading
 • Bespaar op ICT met inzicht

  17-12-2011. Organisaties worstelen momenteel sterk met het inzichtelijk krijgen van hun ICT kosten. Om een duidelijk beleid te voeren en ook om keuzes te kunnen maken is inzicht in ICT kosten onontbeerlijk.

  Toen het economisch nog voor de wind ging, waren de ICT kosten minder relevant. De focus lag veel meer op voorspelbaarheid van de dienstverlening. Zaken als ITIL, ASL en als laatste BiSL zijn veel meer gericht om de ICT te laten aansluiten op de wensen van de klant en niet zozeer op de bijbehorende kosten.

  Met de neergang van de economie worden alle kosten tegen het licht gehouden. Ook ICT ontkomt hier niet aan. Er wordt dan ook gezocht naar manieren om efficiënter en effectiever om te gaan met de ICT middelen. Regelmatig wordt de ICT dienstverlener (intern en extern) ‘uitgedaagd’ om dezelfde functionaliteiten en kwaliteiten te leveren tegen lagere kosten. Hierbij passeren alle varianten het voetlicht: Kaasschaaf, botte bijl, Cloud computing, virtualisatie, SaaS, Shared Service Centers, outsourcing, offshoring etc.

  In alle gevallen is inzicht in de totale ICT kosten broodnodig om dit verantwoord te kunnen doen. Total Cost of Ownership (TCO) is een belangrijk begrip hierin.

  1 Het begint met inzicht
  Kosteninzicht is de eerste stap om te komen tot kostenreductie.
  Het ontbreekt organisaties veelal aan methodieken om op een eenduidige manier inzicht te krijgen in kosten. ICT organisaties zijn daar niet op ingericht. Nog steeds benaderen zij ICT vanuit een technisch/dienstverlenend perspectief. De kostenfactor momenteel zo belangrijk, blijft onderbelicht.

  Om deze leemte in kennis en ervaring te vullen heeft Ratio Consultants een methodiek en de middelen beschikbaar om de ICT kosten op een eenduidige structurele wijze permanent inzichtelijk te krijgen.

  2. Toewijzen kosten
  Binnen dezelfde methodiek ligt ook een manier besloten om kosten te verbijzonderen op afdelings-, of gebruikersniveau.

  Als het organisaties lukt om de totale ICT kosten in beeld te krijgen dan verdeeld men het via een evenredigheidsprincipe. Dit principe is niet gebaseerd op een rechtvaardige verdeling ten opzichte van het gebruik. Hierdoor is er ook geen incentive om zuiniger met de ICT om te gaan. Eerder een legitimiteit om de hoogte van de doorbelasting te bediscussiëren.

  Door voor een verdeling te kiezen die wel recht doet aan het gebruik, is de basis gelegd voor kostenreductie. Hiermee is namelijk het gewenste inzicht verkregen in de kosten en het gebruik.

  3. Kiezen voor kostenreductie
  Alleen al de exercitie naar inzicht en verdeling in en van de kosten zal waardevolle informatie opleveren, te gebruiken om per direct onnodige kosten te schrappen. Naast deze quick wins is het inzicht aanwezig om bewuste keuzes te maken tussen noodzakelijke ICT kosten, ‘nice to haves’, wat kan een tandje minder en regelrechte verspillingen.
  Tevens biedt het inzicht een handvat om prioriteiten te stellen bij de aanpak.

  Schematisch heeft onze aanpak de vorm van een diamant:

  Schematische weergave ICT kostenmodel

  ICT kosten model

  Ratio Consultants helpt u graag met het realiseren van deze kostenreductie en zijn ook daarna beschikbaar om te zorgen dat uw kosteninzicht up-to-date blijft. Hiermee is kostenbesparing geen eenmalige actie maar een permanent onderdeel van uw bedrijfsvoering

  Hoe nu verder?
  Als u meer wilt weten over deze methodiek en wat dit kan betekenen voor uw organisatie, neemt u dan gerust contact met Ratio Consultants op.

  Rechts op deze pagina kunt u onder ‘Downloads’ nog aanvullende documenten (Kubus en Diamant model) vinden om een beter begrip te krijgen van de mogelijkheden.
  Ratio Consultants is gespecialiseerd in het zichtbaar maken van alle ICT kosten. Over het onderwerp kostenbeheersing en -reductie binnen de ICT verschijnen regelmatig blogs. Door vrijblijvend lid te worden van onze LinkedIn Discussion Group: ‘ICT Kostenreductie’ wordt u geïnformeerd over de nieuwste blogs. Klik hier om u aan te melden.

  Before starting our conversation about Viagra, let us mention some facts about ED. You will be surprised to find out that healthy sex life is more than great pleasure and ability to have children. It is the best and only way to guarantee natural training of the male heart, lungs, blood vessels and muscles. It is also the most efficient way of restoring male central nervous system. Normal sex life prevents the development of such severe diseases as stroke, heart attack, viagra high blood pressure (hypertension), diabetes, cancer, neurosis, depression, dementia etc. Now you know that men think the worlds of their erectile function for a reason!

  You can buy Viagra in the nearest drugstore if you have a prescription from your doctor. It means, your awkward health disorder becomes public inevitably. Do not be frustrated! Fortunately, you can avoid any publicity at all if you choose to buy Viagra online. Our reliable online pharmacy will offer you top-quality pills from the manufacturer at the best price.

  Attention! viagra Do not fail to see your doctor before ordering Viagra online! Use the lowest dose of the drug that works. Never overdose your ‘love pills’ – take only 1 pill about 1 hour before intended intercourse. Never take Viagra repeatedly within 24 hours!

  continue reading
 • Besparen met de Cloud en the Patriot Act

  31-10-2011. Cloud Computing wordt veelvuldig genoemd en geroemd als middel om kosten te besparen. De populairiteit blijkt wel als we bij Google ‘Cloud’ intikken. 819 miljoen hits in 0,16 seconden! De besparingsmogelijkheden om zaken wat niet tot de kernactiviteiten behoren van bedrijven door derden te laten doen die daarin gespecialiseerd zijn, is een beproefd middel. Uiteraard zitten er ook nadelen aan vast die men vooraf moet analyseren om vervolgens een besluit te nemen.Een vraag die dan vrij snel naar boven komt is: De veiligheid!

  Iedereen die de afgelopen 20 jaar niet op Mars heeft gezeten, weet dat informatie goed moet worden bewaakt. Niet alleen op het verloren gaan bij calamiteiten als dan pas blijkt dat er geen goede back-ups zijn (gemaakt). Maar ook diefstal door hackers. Waren het tot voor kort alleen wat puisterige ietwat wereldvreemde nerds die zich hiermee bezighielden. Hun doel was slechts aan te tonen dat ze binnen konden komen. Lastig maar niet bedreigend. Tegenwoordig is dit veel geraffineerder en is de doelstelling ook veranderd. Men wil nu binnenkomen om gevoelige informatie te stelen om daar hun eigen financieel voordeel mee te doen. Hun voordeel is uw nadeel, het voordeel moet tenslotte ergens vandaan komen. (more…)

  continue reading
 • Hoe betrouwbaar is de outsourcer?

  27 mei 2011. Dit voorjaar heeft Lieberman Software een onderzoek gehouden onder de bezoekers van Infosecurity Europe in Londen en de RSA Conferentie in San Francisco naar hun outsourcing ervaring.  Slechts weinigen hebben volledig vertrouwen in hun outsourcing partners blijkt nu.

  Driekwart denkt dat outsourcers werk verzinnen om extra te verdienen.
  En 60% stelt dat de kosten van outsourcing hoger tot veel hoger zijn uitgevallen dan verwacht.
  Lees hier meer over het onderzoek.

  Uiteraard verbaast dit ons als Ratio Consultants niet. In onze praktijk zien we dit ook regelmatig terugkeren. Nu willen we zeker niet alle outsourcers over één kam scheren. Toch is het beter om hierop voorbereid te zijn en grip te (blijven) houden op de uitgaven.

  Belangrijk om in control te zijn over de kosten, is het hebben van inzicht. Ook de (slechte) outsourcers weten dit. Zij doen er dan ook alles aan om vooral vaag te blijven over wat ze doen, de nut en noodzaak van hun handelen te verdoezelen en transparantie is ver te zoeken. De ultieme poging hierbij is het bulkcontract. Het middel wat eenvoudig lijkt om een totaaloverzicht te hebben over de ICT kosten maar in de praktijk alleen maar oploopt en geen enkele flexibiliteit kent om kosten te verlagen.

  (more…)

  continue reading
 • Outsourcings sprookjes deel 2 van 3

  Klik hier om het volledige stuk te lezen.

  In deel 1, gepubliceerd op 18 oktober 2010, hebben we met diverse redenen aangegeven waarom de beoogde besparingen in de praktijk meestal niet gerealiseerd worden. Dit heeft meerdere oorzaken zoals een slecht georganiseerde interne organisatie naar buiten te brengen en denken dat de leverancier dit wel kan rechtzetten.
  Kostenvoordeel door schaalgrootte worden ook niet gerealiseerd omdat de gevraagde diensten te afwijkend zijn. En tenslotte moet de leverancier ook aangestuurd worden zodat intern een regie-organisatie moeten worden opgetuigd, wat weer extra overhead geeft.
  Op deze manier lijkt outsourcing als middel om kosten te besparen fop te zijn. Een fopmiddel dus, of zit er meer achter?

   Argumenten vóór outsourcing
  Nu we gezien hebben dat outsourcing vrijwel nooit leidt tot een kostenverlaging, zien we dat er ook nog eens een gerede kans is op verlies van kwaliteit.

  (more…)

  continue reading
 • Outsourcings sprookjes deel 1 van 3

  Klik hier om het volledige stuk te lezen.

  Kiezen voor uitbesteding om kosten en complexiteit beter te beheersen, is een achterhaalde Pavlov reactie. Na enkele decennia van ervaring met uitbesteden van ICT is duidelijk geworden dat het zelden leidt tot een substantiële verlaging van ICT kosten. Nu is kostenbeheersing niet hetzelfde als kostenverlaging hoewel het wel samengaat. Zonder kosten te beheersen is verlaging immers niet mogelijk. Het ontbreken van kostenbeheersing leidt altijd tot een kostenverhoging. Immers als bij de afnemer geen regie is, dan neemt de leverancier de regie in handen om zijn doelstellingen na te streven. Namelijk het verhogen van eigen omzet en winstgevendheid.

  Rubbish in….
  Kostenverlaging is altijd al een argument geweest om te kiezen voor uitbesteding. Gespecialiseerde organisaties die gebruik maken van schaalgrootte in commodity producten zou, dat was de theorie, voor lagere kosten de diensten kunnen leveren.
  De praktijk is echter weerbarstiger.

  (more…)

  continue reading
 • CIO’s: Beter inzicht in ICT kosten prio #1

  De belangrijkste opmerkingen van de CIO’s waren:

  • Men kijkt kritisch naar de eigen rol en functioneren bij outsourcing deals en het succes daarvan
  • Productiviteit IT Outsource dienstverlener is aan de lage kant
  • Definiëring van de bedrijfsdoelstellingen voor de outsourcing moet het succes van outsourcing doen toenemen
  • Beter inzicht in kosten outsourcing 1e of 2e prioriteit

  Een verdere samenvatting is hier te lezen, onder meer over keuzes tussen multi- en single-vendorsourcing.

  Opmerkelijk is dat CIO’s een verdere doorbelasting van de kosten naar de business in slechts 10% van de gevallen als belangrijk kenmerken.

  Dit staat haaks op de behoefte om ICT kosten te verlagen. Grote besparingen kunnen immers pas gerealiseerd worden als de werkelijke kosten van ICT-componenten aan de business worden doorbelast. Daarmee ontstaan incentives om zuinig te zijn en zullen acties om minder ICT af te nemen gedreven worden vanuit de business. Als alles van ‘de grote hoop’ komt gebeurt dit niet.

  continue reading
Facebook Like Button for Dummies